Přepis textů do počítače  

 

 

 

Základní informace

provádíme přepis rukopisů nebo audionahrávek do počítače 

texty archivujeme na CD nebo disketu
Lhůta dodání dohodou dle rozsahu požadovaných prací
Cena

individuální, cca 30,-Kč/1000 znaků