Tvorba PC prezentací v Powerpointu

 

 

 

Základní informace

podklady je možné dodat ve formě rukou psaného textu (čitelně), strojopisu, souboru pro PC (ve všech běžných formátech, např. DOC, SAM, XLS, grafické formáty atd.)

před konečným zpracováním (archivací) provádíme korekturu se zákazníkem (mailem nebo osobně)

Vaše soubory archivujeme na disku cca 3 roky nebo na CD

Lhůta dodání 5 dní nebo dohodou dle rozsahu požadovaných prací
Cena dle náročnosti grafického zpracování 20,- až 100,- Kč/snímek

v ceně je zahrnut grafický návrh prezentace včetně animací, korektura se zákazníkem, archivace na CD