Přepis diapozitivů na PC prezentace v Powerpointu

 

 

 

 

Základní informace

podklady ve formě diapozitivu

před konečným zpracováním (archivací) provádíme korekturu se zákazníkem (mailem nebo osobně)

Vaše soubory archivujeme na disku cca 3 roky nebo na CD

Lhůta dodání 7 dní nebo dohodou, Vámi požadované zkrácení možné za příplatek
Cena dle náročnosti grafického zpracování 30,- až 150,- Kč/snímek

v ceně je zahrnut přepis (nebo skenování) diapozitivu do prezentace v PPT, korektura se zákazníkem, archivace na CD